Zastosowania związane z zabezpieczeniami

Funkcjonowanie kolei wymaga bezpieczeństwa. Dotyczy to wielu różnych obszarów. FAS oferuje do tego kluczowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa pracy, a także ochrony przed wandalizmem.

Zabezpieczenie ruchu kolejowego to różnorodne wyzwanie: pod względem materialnym należy chronić przed kradzieżą i wandalizmem komponenty infrastruktury, takie jak instalacje kablowe, szafy sterownicze lub pojazdy. W systemie kolejowym dużą rolę odgrywa również bezpieczeństwo wszystkich osób. Są to pracownicy i pasażerowie, a także osoby, które w nieuprawniony sposób wchodzą na określone odcinki.

Wandalizm
w przypadku
pojazdów
i infrastruktury wiąże
się z wysokimi
kosztami naprawy. Wandalizm w przypadku pojazdów i infrastruktury wiąże się z wysokimi kosztami naprawy. Dotyczy to graffiti oraz umyślnego niszczenia komponentów.

Duże koszty, krótkie zasięgi

Wynikają z tego złożone wymagania dla rozwiązań bezpieczeństwa stosowanych na torze czy w obrębie dworców lub innych obiektów. Poprawienie wydajności funkcjonowania kolei wymaga spełnienia określonych wymagań minimalnych. Są to: niezawodne wykrywanie działań, ich komunikowanie użytkownikowi w czasie rzeczywistym oraz stała niezawodność. Stosowane obecnie rozwiązania oferują najczęściej tylko punktowe i znacznie ograniczone w przestrzeni możliwości nadzorowania. Ze względu na wymienione wyżej wymagania tworzy się najczęściej bardzo złożone systemy, których architektura często utrudnia integrację z procesami nadrzędnymi. Duża liczba wymaganych komponentów znacznie zwiększa konieczność konserwacji. Ponadto dla zapewnienia funkcjonalności należy często zatrudniać pracowników Straży Ochrony Kolei, którzy wykonują wyrywkowe kontrole we wszystkich punktach sieci. Wszystko to często powoduje niepotrzebnie wysokie koszty oraz utrudnia eksploatację tych systemów, które powinny ułatwiać pracę zespołów bezpieczeństwa.

Kompleksowe bezpieczeństwo w jednym rozwiązaniu

Zastosowanie systemów bezpieczeństwa i nadzoru na bazie DAS jest już szeroko rozpowszechnione na przykład w branży naftowej i gazowej oraz w ochronie granic. Na podstawie zebranych tam doświadczeń firma Frauscher rozszerzyła zakres zastosowania swoich produktów o wykrywanie pociągów. FAS jest pojedynczym rozwiązaniem firmy dla operatorów kolejowych w zakresie zastosowań bezpieczeństwa, które maksymalizuje zasięg i wydajność personelu i urządzeń w sieci bezpieczeństwa.

Mierzalne sygnatury są przekształcane przez FAS na wartościowe informacje, na przykład o poruszających się pojazdach i ludziach. Na tej podstawie można generować komunikaty o obecności przedmiotów i ludzi, które można również dokładniej sklasyfikować ze względu na dużą czułość systemu. Umożliwia to natychmiastowe rozpoznawanie określonych działań, jak wykopy przy torze, i generowanie odpowiednich alarmów.

Zakaz wstępu:
FAS rejestruje
nieuprawnione
osoby we
wrażliwych
obszarach. Zakaz wstępu: FAS rejestruje nieuprawnione osoby we wrażliwych obszarach.

Przekazywanie informacji we właściwych miejscach

Informacje uzyskane z FAS można dalej przetwarzać według indywidualnych wymagań na zdefiniowane procesy. W ten sposób z wykrytymi zdarzeniami powiązane zostają dane GPS i przekazane do interfejsu FAS Display Unit, który automatycznie dystrybuuje komunikaty. Na przykład można wysłać zespoły na miejsce zdarzenia lub przerwać zasilanie w wybranych odcinkach. W przypadku ewakuacji pociągu można ponadto wyświetlić najkrótsze trasy. Dzięki uniwersalnym interfejsom system może również przesyłać dane do urządzeń mobilnych lub do dronów, które automatycznie lecą do miejsca zdarzenia.

Uwaga, kradzież: odgłosy
piłowania i wykopów przy
torze są rejestrowane w czasie
rzeczywistym i przekształcane
na alarm. Uwaga, kradzież: odgłosy piłowania i wykopów przy torze są rejestrowane w czasie rzeczywistym i przekształcane na alarm.

Zastosowania bezpieczeństwa

Nieuprawniony dostęp

FAS umożliwia wykrywanie ludzi w czasie rzeczywistym, którzy bez upoważnienia przebywają na odcinkach niebezpiecznych lub odgrodzonych. Można również lokalizować stada zwierząt, aby umożliwić zmniejszenie prędkości w nadjeżdżających pociągach.

Nadzorowanie pracowników torowych

Grupy pracowników serwisowych i torowych można konsekwentnie nadzorować, koordynować i zabezpieczać za pomocą FAS. Zwiększa to wydajność pracujących pracowników torowych oraz funkcjonowania kolei.

Kradzież kabli

Bardzo czuły system FAS rozróżnia sygnatury różnych działań, nawet wykopów i prac związanych z przecinaniem. Dzięki temu odpowiednio wcześniej rozpoznawane są zdarzenia, takie jak kradzież kabla, aby można było wysłać tam personel SOK.

Wandalizm

Skuteczność zespołów SOK można znacznie zwiększyć dzięki dostępności informacji z FAS. Ograniczenie wandalizmu pozwala też uzyskać duże oszczędności z tytułu napraw.

Mayank Tripathi

Mayank Tripathi

05.09.2016

Aplikacje

874 słów

6 czas czytania

Zastosowania związane z zabezpieczeniami Zastosowania związane z zabezpieczeniami Zastosowania związane z zabezpieczeniami

Powiązane artukuły

Nowa generacja śledzenia w czasie rzeczywistym

Technologie

Nowa generacja śledzenia w czasie rzeczywistym

Martin Rosenberger | 01.09.2016 | 933 słów | 7 czas czytania

Technologia przyszłości: Distributed Acoustic Sensing (DAS) zamienia kable światłowodowe w wirtualne mikrofony. Ta metoda ma duży potencjał w zakresie monitorowania i eksploatacji infrastruktury kolejowej.

Czytaj więcej
Wykrywanie pociągów: Lokalizacja w czasie rzeczywistym

Aplikacje

Wykrywanie pociągów: Lokalizacja w czasie rzeczywistym

Mayank Tripathi | 03.09.2016 | 513 słów | 4 czas czytania

Frauscher Tracking Solutions FTS to kompletny system wykrywania pociągów, który umożliwia niewyobrażalne dotychczas zastosowania i pomysły z zakresu zarządzania pociągami i eksploatacją.

Czytaj więcej
Łączone technologie zapewniające więcej informacji

Technologie

Łączone technologie zapewniające więcej informacji

Mayank Tripathi | 27.06.2017 | 1751 słów | 12 czas czytania

Inteligentne łączenie zapewniające rzeczywiste korzyści dodatkowe: o połączeniu Distributed Acoustic Sensing (DAS) z licznikami osi i indukcyjnymi czujnikami koła można wygenerować wartościowe informacje o zastosowaniach kolejowych.

Czytaj więcej
Frauscher Tracking Solutions FTS

Technologie

Frauscher Tracking Solutions FTS

Christian Pucher | 02.09.2016 | 783 słów | 6 czas czytania

To, co najlepsze z dwóch światów: Połączenie technologii Frauscher Acoustic Sensing FAS z licznikami osi i systemami wykrywania kół stwarza nowe możliwości dla kolei.

Czytaj więcej