Pociąg na włóknie szklanym

Dostępne rozwiązania pokazują, że technologia włókna szklanego będzie miała w przyszłości istotny wpływ na przemysł kolejowy. Kevin Tribble z działu FTS Product Management w firmie Frauscher przewiduje losy poszczególnych rozwiązań wykrywania pociągów.

Systemy wykrywania pociągów są zasadniczo związanie z kwestiami wymogów bezpieczeństwa oraz oczekiwań wobec wydajności i opłacalności. Całkowite spełnienie jednocześnie wszystkich trzech kryteriów jest niezmiernie trudne. Ostatecznie każdy z tych trzech czynników jest uzależniony od bardzo różnych parametrów. Technologie oparte na włóknie szklanym, takie jak Distributed Acoustic Sensing (DAS), wykazują jednak duży potencjał w każdym z tych obszarów. Dowodzą tego doświadczenia zebrane w przemyśle kolejowym w ubiegłych latach.

Potencjał jest szczególnie duży w zakresie zastosowania odpowiednich rozwiązań wykrywania pociągów. Podobnie jak inne rozwiązania, tak i włókno szklane umożliwia rejestrowanie pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym i na długich odcinkach, a przy tym wymagają tylko minimalnej infrastruktury na torach. Ponadto wykluczają potrzebę dodatkowego wyposażania pociągów.

Duży potencjał systemu DAS

Z technicznego punktu widzenia wykrywanie pociągów za pomocą systemu DAS wymaga jedynie niewielkiej ilości sprzętu. Infrastruktura torowa ogranicza się jedynie do pojedynczego włókna szklanego, które odbiera impulsy laserowe. Analiza zmian w odbiciach impulsów nadaje włóknu funkcję czujnika przebiegającego wzdłuż szyny, który rejestruje fale dźwiękowe i drgania. Dzięki takim właściwościom technicznym system DAS umożliwia niezawodne wykrywanie ruchomych obiektów na długich odcinkach.

Śledzenie pociągów: na właściwych torach

Dzięki wykrywaniu pociągów za pomocą systemów opartych na technologii DAS, takich jak Frauscher Tracking Solutions FTS,
użytkownicy mogą uzyskiwać różne wartościowe informacje.Dzięki wykrywaniu pociągów za pomocą systemów opartych na technologii DAS, takich jak Frauscher Tracking Solutions FTS, użytkownicy mogą uzyskiwać różne wartościowe informacje.

Rozwiązania Frauscher Tracking Solutions FTS od czasu zaprezentowania ich przez firmę Frauscher w 2016 roku zostały wdrożone w różnych obszarach przez użytkowników z całego świata. Dzięki temu zespół projektowy może na bieżąco poznawać nowe właściwości, zalety i możliwości tej technologii w zakresie wykrywania pociągów.

Odpowiednie instalacje wykorzystano w krajach o najróżniejszych uwarunkowaniach. Zaliczają się do nich Niemcy i Austria, a także Francja, Australia, Chiny, Brazylia, Indie, Stany Zjednoczone, Białoruś, Ukraina, Turcja i Wielka Brytania. Szeroki wachlarz zastosowań umożliwia wszechstronne testowanie właściwości rozwiązań FTS w zakresie wykrywania pociągów.

Kwestia montażu

Dotychczasowe praktyczne doświadczenia pokazały także, że określone parametry instalacyjne mogą pozytywnie wpływać na precyzję rozwiązań bazujących na systemie DAS do wykrywania pociągów. Zaliczają się do nich ulokowanie przewodu i odstęp od szyny, jak również sam rodzaj instalacji — czyli to, czy przewód jest zakopany, umieszczony w korycie czy przykładowo zamontowany na ścianie tunelu. Z dotychczasowych instalacji można wywnioskować, że przewody w betonowych korytach lub bezpośrednio w ziemi wyjątkowo dobrze się sprawdzają w detekcji różnych czynników. Przewody ułożone na powierzchni są z kolei często narażone na dodatkowe oddziaływanie wiatru, deszczu lub gradu i przez to wykazują spore zakłócenia. Ostatecznie idealna instalacja zależy jednak zawsze od wymagań danego zastosowania.

Oprócz tego duże znaczenie ma kalibracja systemu przy użyciu dokładnych danych georeferencyjnych. Informacje o pozycji włókna szklanego są łączone z danymi GPS lub danymi o odcinku, co w praktyce daje dokładny wgląd w przebieg przewodu wzdłuż monitorowanej trasy. W pewnych warunkach bowiem prowadzenie włókna może odbiegać od ułożenia szyny — gdy na przykład trzeba ominąć przeszkodę.

Digitalizacja otwiera nowe możliwości

Odcinki wyposażone w instalacje testowe już teraz czerpią korzyści z danych z systemu FTS. Oprócz informacji istotnych dla samego systemu sterowania ruchem, czyli aktualnej pozycji pojazdu, jego prędkości, kierunku jazdy i długości składu, generowane mogą być także dane dla innych systemów. Zalicza się do nich choćby przewidywany czas przybycia do określonego punktu, takiego jak stacja kolejowa, co pozwala na przekazanie aktualnych informacji w zapowiedziach i na tablicach. Przejazdy kolejowe, które obecnie są aktywowane i dezaktywowane za pomocą liczników osi, mogą dzięki wykorzystaniu dodatkowych informacji być w przyszłości sterowane jeszcze dokładniej.

Przykłady pokazują, jak ważna jest interoperacyjność danych i systemów. Dzięki ich połączeniu na poziomie podstawowym mogą one od razu generować dokładne dane. Można je ponadto powiązać z innymi informacjami.

Aby w pełni wykorzystać możliwości tej technologii, konieczne jest logiczne połączenie między różnymi danymi. Ważne jest też zastosowanie takich rozwiązań jak chmury obliczeniowe i systemy uczące się.

Podsumowanie

Rozwiązania z zakresu wykrywania pociągów, które — jak FTS — bazują na technologii włókien szklanych, będą w przyszłości odgrywać coraz istotniejszą rolę w przemyśle kolejowym. Ubiegłe lata pokazały już, jak szeroki jest wachlarz zastosowań. Na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń firma Frauscher mogła opracować strategię, która opiera się zarówno na rozwiązaniu autonomicznym, jak i na połączeniu systemów ze sprawdzonymi komponentami.

Ma to kluczowe znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze daje to możliwość stopniowego wdrażania rozwiązań, także w obszarach krytycznych pod względem bezpieczeństwa. Po drugie dzięki połączeniu różnych technologii rejestrowania generowana jest istotna wartość dodana danych.

Aby skutecznie wykorzystać odpowiednie aplikacje, należy przyspieszyć proces digitalizacji. Umożliwiają one bowiem coraz wydajniejsze stosowanie danych poprzez przekształcanie ich w konkretne, przydatne informacje.

Taka potrzeba istnieje nie tylko w przypadku nowych rozwiązań. Dotyczy to zwłaszcza obszarów związanych z bezpieczeństwem: jeśli ma zostać wdrożony na przykład projekt łączący liczniki osi i systemy wykrywania kół, także te komponenty muszą przejść proces digitalizacji, aby z maksymalną skutecznością udostępniać informacje odpowiednimi kanałami.

Często wzdłuż szyny biegną już przewody z włókna szklanego, które można wykorzystać do instalacji FTS.Często wzdłuż szyny biegną już przewody z włókna szklanego, które można wykorzystać do instalacji FTS.

Kevin Tribble

Kevin Tribble

27.02.2018

Technologie

1165 słów

8 czas czytania

Pociąg na włóknie szklanym Pociąg na włóknie szklanym Pociąg na włóknie szklanym

Powiązane artukuły

Łączone technologie zapewniające więcej informacji

Technologie

Łączone technologie zapewniające więcej informacji

Mayank Tripathi | 27.06.2017 | 1751 słów | 12 czas czytania

Inteligentne łączenie zapewniające rzeczywiste korzyści dodatkowe: o połączeniu Distributed Acoustic Sensing (DAS) z licznikami osi i indukcyjnymi czujnikami koła można wygenerować wartościowe informacje o zastosowaniach kolejowych.

Czytaj więcej
Jak komunikuj ą się systemy

Technologie

Jak komunikuj ą się systemy

Stefan Lugschitz | 29.06.2017 | 1580 słów | 11 czas czytania

Funkcja wymaga komunikacji: interfejsy zapewniają optymalne powiązanie elementów infrastruktury kolejowej.

Czytaj więcej
Frauscher Tracking Solutions FTS

Technologie

Frauscher Tracking Solutions FTS

Christian Pucher | 02.09.2016 | 783 słów | 6 czas czytania

To, co najlepsze z dwóch światów: Połączenie technologii Frauscher Acoustic Sensing FAS z licznikami osi i systemami wykrywania kół stwarza nowe możliwości dla kolei.

Czytaj więcej
Wykrywanie pociągów: W mgnieniu oak

Wykrywanie pociągów: W mgnieniu oak

Franz Pointner | 07.03.2018 | 2539 słów | 17 czas czytania

Nowoczesne systemy wykrywania pociągów wykorzystują rozmaite koncepcje. Franz Pointner, dyrektor Frauscher RAMS, analizuje różne możliwości pod kątem ich przydatności do zaspokojenia bieżących potrzeb.

Czytaj więcej