W krainie tygrysów

Historia sukcesu w Indiach: Michael Thiel, CEO Frauscher Sensor Technology, i Alok Sinha, dyrektor zarządzający Frauscher India, w rozmowie o indyjskim oddziale założonym w 2013 roku. Przykład sukcesu strategii, polegającej na skutecznej realizacji specyficznych wymagań dzięki know-how i otwartości.

W krainie tygrysów

Frauscher India świętuje jubileusz czterech lat istnienia. Jakie to uczucie?

Michael Thiel: Jednym słowem: wspaniałe! Po czterech latach intensywnej pracy w Indiach okazuje się, że decyzja o otwarciu własnego oddziału w tym kraju była całkowicie słuszna. Wówczas mieliśmy już zebrane pewne doświadczenia na tym rynku i byliśmy świadomi potencjału, jak również znaliśmy ryzyka. Tym bardziej cieszyłem się, gdy Alok zgodził się wspierać nas przy wchodzeniu na tutejszy rynek i prowadzić interesy firmy Frauscher w Indiach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że rynek indyjski rzeczywiście jest tak imponujący i niezwykły, jak się o tym powszechnie mówi. Być może na początku nawet nie docenialiśmy możliwości, jakie tam mamy. Wolumen rynku sam w sobie jest już ogromny, a indyjski rząd zamierza realizować imponujące plany infrastrukturalne, które dotyczą w szczególności również sieci kolejowej i metra. Także po stronie naszych klientów zauważamy szybki wzrost zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami.

Alok Sinha: Tak, zgadza się. Potencjał, jaki zastaliśmy tutaj jako przedsiębiorstwo, jest w rzeczywistości nawet większy, niż na początku myśleliśmy. To oznaczało również, że mieliśmy do czynienia z nieplanowanymi wyzwaniami. Postęp, jakiego dokonał Frauscher India, pokazuje jednak, jak dobrze poradziliśmy sobie z tymi zadaniami. W ciągu kilku lat liczba pracowników wzrosła z dwóch do ponad 100, a nasz portfel zamówień zwiększyliśmy do 40 mln euro. Naszą działalność rozszerzyliśmy na trzy lokalizacje w Indiach. Uruchomiliśmy zakład produkcyjny systemów liczenia osi i zbudowaliśmy własny zespół ds. badań i rozwoju, który pracuje nad adaptacją istniejących produktów do potrzeb tutejszego rynku i nad projektowaniem nowych rozwiązań. Dotychczas nasze produkty uzyskały certyfikat organizacji RDSO [z ang. Research Designs and Standards Organisation, Organizacja Projektowania Badań Naukowych i Standaryzacji, Ministerstwo Kolei rządu Indii — uwagi redakcji] w Indiach i szeregu innych operatorów kolejowych w Azji Południowo-Wschodniej.

Czy Indie mocno różnią się od innych rynków, na których firma Frauscher jest aktywna?

MT: Zasadniczo każdy rynek, na którym działamy, jest w pewnym sensie unikatowy. W Indiach kolej rzeczywiście zajmuje bardzo wysoką pozycję wśród środków transportu. Dlatego ten rynek również ze strategicznego punktu widzenia spełnia dla nas bardzo ważną rolę. Kraj stawia przed nami jednak pod wieloma względami specjalne wymagania, z którymi nigdzie wcześniej się nie spotkaliśmy. Należą do nich między innymi różnice kulturowe, które wpływają przede wszystkim na to, jak się organizuje i prowadzi spotkania biznesowe. Należy zawsze mieć na uwadze te różnice i wynikające z nich wyzwania. W ostatecznym rozrachunku może to dać szansę na zwiększenie własnego portfela produktów. Wartość, jaką rynek indyjski stanowi dla nas, na pewno widać również w zwinnym zarządzaniu projektami, które nasz globalny zespół stosuje, aby wykonać powierzone nam zadania.

Jakie były dotychczas najważniejsze osiągnięcia firmy Frauscher na rynku indyjskim?

AS: Największy projekt zrealizowaliśmy dotychczas ze spółką MRVC [Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. — uwaga redakcji]. W ramach tej współpracy za pomocą 1600 punktów liczących utworzyliśmy 1200 obwodów, które rozdzielają się na ponad 19 stacji. To stanowi równocześnie największy zakres dostawy, jaki firma Frauscher realizowała w jednym projekcie. Ponadto oddział Frauscher India wyrobił sobie markę w takim obszarze działalności jak metro. Prawie wszystkie projekty realizowane w tym segmencie bazują dzisiaj na naszych licznikach osi. Aktualnie na odpowiednich liniach w użyciu jest około 1300 punktów liczących. Oprócz tego zostaliśmy wybrani jako partner do projektów „Dedicated Freight Corridor”. Plany infrastrukturalne obejmują ponad 9000 punktów liczących, które mają być zastosowane do utworzenia systemu techniki sygnalizacyjnej na odcinkach torów o długości przekraczającej 1600 km. Jeden z najnowszych projektów, w którym mają zastosowanie nasze komponenty, jest realizowany w Hajdarabadzie. Tam w ciągu mniej niż dwóch miesięcy system liczenia osi zaprojektowano, udostępniono, zainstalowano i przetestowano, a także dokonano jego pierwszego uruchomienia. Z dużą elastycznością i szybkością potrafiliśmy wspierać naszego klienta, aby dotrzymać wyznaczonego przez niego terminu realizacji tego projektu.

Oddział Frauscher India wyrobił sobie renomę również
w takim obszarze działalności jak metro.Oddział Frauscher India wyrobił sobie renomę również w takim obszarze działalności jak metro.

Czy projekt w Mumbaju można uznać za początek wejścia firmy Frauscher na rynek indyjski?

AS: Tak, zgadza się — jednocześnie stanowił on także szczególne wyzwanie z technicznego punktu widzenia. Głównym zadaniem tego projektu było utrzymanie wewnątrzmiejskiego ruchu pociągów w Mumbaju również wtedy, gdy w porze monsunowej bardzo duże opady deszczu powodują podtopienia. Około 200 z 1600 zainstalowanych punktów liczących znajduje się na odcinkach, na których mamy do czynienia z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Do tego pomiary wibracji i wstrząsów podczas przejazdu pociągów wykazywały w niektórych miejscach wartości przekraczające 2000 g. Materiał służący do montażu komponentów torowych nie był w pełni przystosowany do takich obciążeń. Zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania na podstawie analiz na określonych odcinkach było dodatkowo utrudnione przez znaczący ruch ponad 1200 pociągów na dobę.

Jak ostatecznie sprostali Państwo temu wyzwaniu?

AS: Szczerze mówiąc, zaprojektowanie zadowalającego rozwiązania zajęło trochę czasu. Wprawdzie pierwsze koncepcje były bardzo obiecujące, jednak po upływie kilku miesięcy problemy wystąpiły ponownie. Zatem kontynuowaliśmy pracę nad alternatywami i stabilnością poszczególnych komponentów. W końcu budowa systemu jarzm mocujących została całkowicie zoptymalizowana, aby zwiększyć jego stabilność. W tym momencie pracujemy nad udoskonaleniem czujnika koła RSR180, który jest używany w Mumbaju. Dzięki stosowaniu lepszych materiałów i dostosowywaniu wewnętrznej struktury jego wytrzymałość powinna być coraz lepsza. Aby zamontować czujniki w miejscach, w których występują szczególnie duże wstrząsy, uzupełniliśmy nasz portfel produktów o urządzenie mocujące własnego pomysłu.

Oddział firmy Frauscher w Indiach stale się rozwija.Oddział firmy Frauscher w Indiach stale się rozwija.

Czy oprócz tego były jeszcze inne wymagania techniczne, które firma Frauscher musiała spełnić w Indiach?

AS: Temat, który również przyczynił się do rozszerzenia naszego portfela rozwiązań, to obsługa drezyn. W tym celu rozszerzyliśmy funkcję sterowania punktem liczącym (CHC), która umożliwia powstrzymanie dowolnie definiowalnej liczby wytłumień czujnika koła. Ta funkcja znajduje zastosowanie w sieciach kolejowych na całym świecie i została zoptymalizowana pod kątem wymagań Indian Railways. Z biegiem czasu zidentyfikowano tam jednak kolejny scenariusz, dla którego należało znaleźć inne rozwiązanie. Chodzi o sytuację, gdy drezyna ma być używana na odcinku torów, który wcześniej został już zajęty przez inny pojazd szynowy. Razem z organizacją RDSO zespół ds. badań i rozwoju firmy Frauscher wypracował odpowiednią adaptację funkcji CHC. Dzięki temu teraz można powstrzymać wytłumienie czujników przez drezyny również wtedy, gdy nastąpiło zajęcie kontrolowanego obwodu. Wypracowane rozwiązanie zostało również na miejscu przetestowane pod kątem dostosowania do indyjskiej sieci kolejowej w ścisłym porozumieniu z organizacją RDSO i teraz można je tam stosować. Tym samym zaprojektowaliśmy niezawodne i trwałe rozwiązanie dla problemu indyjskiego rynku, które optymalnie spełnia wymagania stawiane przed nami przez sieć kolejową Indian Railways.

Indian Railways planuje kompleksową modernizację istniejącego systemu techniki sygnalizacyjnej. W związku z tym powstaje ogromne zapotrzebowanie na produkty służące do liczenia osi. Czy firma Frauscher jest w stanie sprostać temu wyzwaniu?

AS: Moce przerobowe zakładu produkcyjnego w Indiach, dzięki któremu od jego otwarcia przed trzema laty firma Frauscher wspiera również inicjatywę „Make in India”, pozwalają obecnie na zwiększenie produkcji o 10 000 punktów liczących rocznie. To odpowiada planom Indian Railways. Ale od 2018 roku chcemy dodatkowo zwiększyć liczbę urządzeń produkcyjnych, aby zaspokoić i tak rosnące zapotrzebowanie płynące z rynku. Równocześnie wspieramy techniczne umiejętności naszych pracowników. Dzięki temu mogą oni oferować optymalne wsparcie w różnych sprawach.

Jak produkty firmy Frauscher są dzisiaj postrzegane na rynku indyjskim?

AS: Nasze produkty służące do liczenia osi znacznie się różnią od systemów innych oferentów dzięki wielu unikatowym cechom. Należą do nich między innymi możliwość montażu czujników bez konieczności dokonywania wierceń w torze, brak konieczności instalacji aktywnej elektroniki w obszarze torów czy — poprzez redundancje — możliwość montażu automatycznego zabezpieczenia przed awarią, czyli struktury typu hot standby. Kolejnym szczególnym rozwiązaniem są z pewnością innowacyjne narzędzia diagnostyczne, które udostępniamy wraz z naszymi licznikami osi. Te właściwości i cechy zostały wymienione na przykład w piśmie głównego komisarza ds. bezpieczeństwa na kolei (z ang. Chief Commissioner of Railway Safety), który tym samym zalecił stosowne wdrożenie naszych komponentów w Indian Railways.

W Indiach kolej zajmuje wysoką pozycję wśród środków transportu.W Indiach kolej zajmuje wysoką pozycję wśród środków transportu.

A jaką role odgrywają nowe rozwiązania Frauscher Tracking Solutions (FTS) w Indiach?

MT: Indie to główny rynek dla tego systemu, który bazuje na technologii Distributed Acoustic Sensing, w skrócie DAS, ponieważ może zaoferować potencjalne rozwiązania dla podstawowych wymagań Indian Railways. Należą do nich między innymi kontrola komponentów pociągów i infrastruktury oraz wykrywanie nieautoryzowanych przejazdów w określonych strefach. W projektach pilotażowych realizowanych w ścisłej współpracy z Indian Railways sprawdzamy odpowiednie właściwości systemu FTS. W ten sposób chcemy wspólnie rozwijać system, który umożliwia bieżącą kontrolę w czasie rzeczywistym różnych komponentów i przekazywanie odpowiednich informacji w celu planowania prewencyjnych prac serwisowych lub wykonania nagłych prac.

Na koniec spójrzmy jeszcze w przyszłość — jak będzie się ona kształtować, szczególnie w odniesieniu do współpracy obu największych oddziałów firmy Frauscher?

AS: W przedsiębiorstwie zorientowanym na rynek globalny, jakim jest Frauscher, bardzo ważną rolę odgrywa korzystanie z różnych technologii komunikacyjnych, aby można było współpracować ponad granicami i niezależnie od stref czasowych, transferować know-how i odpowiednio wykorzystywać umiejętności pojedynczych osób. Ponadto jesteśmy przekonani, że bezpośrednia wymiana doświadczeń między naszymi ekspertami poprzez ich regularne wizyty w różnych oddziałach na całym świecie ma decydujące znaczenie. Ważne jest oczywiście również poczucie, że jesteśmy dużym zespołem.

MT: I jako taki chcemy umacniać w nadchodzących latach naszą pozycję lidera w Indiach i na innych globalnych rynkach kolejowych w takich obszarach działalności, jak liczenie osi i wykrywanie koła. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu kompleksowej strategii cyfryzacji chcemy stale rozwijać nie tylko nasze produkty, ale również równolegle nasze całe środowisko pracy.

Christian Pucher

Christian Pucher

16.02.2018

Rynki

2129 słów

15 czas czytania

W krainie tygrysów W krainie tygrysów W krainie tygrysów W krainie tygrysów

Powiązane artukuły

Rozwój firmy Frauscher przekracza oczekiwania

Rynki

Rozwój firmy Frauscher przekracza oczekiwania

Fabian Schwarz | 01.05.2017 | 554 słów | 4 czas czytania

Od momentu założenia firma Frauscher realizuje intensywną strategię rozwoju na całym świecie. To założenie utrwaliło się na przestrzeni lat w naszym przedsiębiorstwie. Osiągnięte w 2016 r. kamienie milowe stanowią dowód na to, że firma Frauscher nieprzerwanie znajduje się na kursie wzrostowym oraz pomimo silnej konkurencji potrafi utrzymać i wzmocnić swoją pozycję lidera na globalnym rynku kolejowym — zarówno pod względem finansowym, jak i technologicznym.

Czytaj więcej
Przyszłość systemów liczenia osi

Technologie | Rynki

Przyszłość systemów liczenia osi

Elaine Baker | 07.02.2018 | 1546 słów | 11 czas czytania

Wykrywanie koła i liczenie osi to dziś standard w systemach niezawodnego wykrywania pociągów. Elaine Baker, dyrektor zarządzająca Frauscher UK, zebrała kilka przykładów, które dowodzą, że jeszcze przez długi czas się to nie zmieni — nawet wobec nowych możliwości, jakie niesie ze sobą digitalizacja.

Czytaj więcej
Łączone technologie zapewniające więcej informacji

Technologie

Łączone technologie zapewniające więcej informacji

Mayank Tripathi | 27.06.2017 | 1751 słów | 12 czas czytania

Inteligentne łączenie zapewniające rzeczywiste korzyści dodatkowe: o połączeniu Distributed Acoustic Sensing (DAS) z licznikami osi i indukcyjnymi czujnikami koła można wygenerować wartościowe informacje o zastosowaniach kolejowych.

Czytaj więcej
Wykrywanie pociągów: W mgnieniu oak

Wykrywanie pociągów: W mgnieniu oak

Franz Pointner | 07.03.2018 | 2539 słów | 17 czas czytania

Nowoczesne systemy wykrywania pociągów wykorzystują rozmaite koncepcje. Franz Pointner, dyrektor Frauscher RAMS, analizuje różne możliwości pod kątem ich przydatności do zaspokojenia bieżących potrzeb.

Czytaj więcej