Nowe podejście: prezentacja rozwiązań z zakresu konserwacji w oparciu o stan urządzenia na targach InnoTrans 2018

Wykonywanie prac konserwacyjnych tylko wtedy, gdy jest to konieczne — zamiast w momentach określonych przez oparte na czasokresach modele cykliczne: staje się to możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału cyfryzacji. Podczas tegorocznych berlińskich targów InnoTrans firma Frauscher zademonstruje, jak się to robi.

Firma wykorzystuje do tego swoje rozwiązanie oparte na czujnikach rozproszonych: Frauscher Tracking Solutions FTS. Pozwala ono na ciągły nadzór interakcji koła z szyną. Pozwala to uzyskać informacje dotyczące zmian stanu różnych komponentów infrastruktury za każdym razem, gdy mija je pociąg. Obejmuje to szyny, mocowania szyn i podkłady na podłożu kolejowym. Wykryte mogą zostać także usterki toczących się komponentów sprzętu, takich jak koła.

Continuous monitoring of the wheel-rail interaction

Frauscher Tracking Solutions FTS umożliwia ciągły nadzór interakcji między kołem a szyną.

Nauka za pomocą praktycznego działania

„Długa historia w skrócie: nadchodzą poważne zmiany” — tak Martin Rosenberger, dyrektor techniczny Frauscher Sensor Technology, podsumowuje następstwa ewolucji, jaka miała miejsce w ostatnich latach. „Gdy zaczęliśmy stosować w przemyśle kolejowym Distributed Acoustic Sensing (DAS), od razu uświadomiliśmy sobie duży potencjał tej technologii. Dzięki doświadczeniu praktycznemu wiemy obecnie, że potencjał jest jeszcze większy, niż początkowo sądziliśmy”. Dziś oparty na systemie DAS Frauscher Tracking Solutions FTS jest używany w licznych instalacjach. W zależności od wymagań danego operatora testowane są różne zastosowania. „Jeśli chodzi o nadzór stanu początkowo skupialiśmy się na występujących nagle defektach szyn i oddziaływaniach środowiskowych — takich jak spadanie skał, osunięcia ziemi i tym podobne. W tamtej fazie zauważyliśmy, że poza tymi, które nas interesowały, system wykrywa także szeroką paletę innych zdarzeń” — wspomina Rosenberger. „Zamiast jednak po prostu odfiltrować te dane, postanowiliśmy im się bliżej przyjrzeć”.

Small rail defects detected by FTS

FTS wykrywał nawet małe uszkodzenia szyn, takie jak to pęknięcie.

Od dobrego pomysłu do jeszcze lepszego

Lokalna inspekcja w miejscach generujących podejrzane sygnatury ujawniała szeroką paletę przyczyn. „Potwierdza to naszą teorię, że za pomocą DAS można wykryć więcej niż pojedyncze zdarzenia. Możliwość uwzględnienia dużej palety przyczyn ujawniła ogromny potencjał metody: tak jak różny może być wygląd defektów szyn, tak samo odmienna i różnorodna jest historia ich powstawania. I ją właśnie musimy nadzorować, aby identyfikować defekty natychmiast po ich wystąpieniu. Wtedy będzie można obserwować ich nasilanie się i stosować procedury analityczne, generować informacje i przesyłać raporty. Na tej podstawie można lepiej planować prace konserwacyjne — w sposób przewidujący i skuteczny”.

Nie za dużo i nie za mało

Sama kalibracja systemu na poziomie umożliwiającym wykrywanie nawet najmniejszych defektów nie jest jednak kompletnym rozwiązaniem, wskazywane byłyby bowiem liczne miejsca bez znaczenia dla ekip serwisowych. „W tym miejscu sprawa nieco się komplikuje” — wyjaśnia Rosenberger. „W pierwszym etapie musimy zarejestrować w FTS podstawowy stan infrastruktury: mostów, złączy szyn, a także zwrotnic — wszystkie te elementy generują bowiem sygnatury podobne do sygnatur generowanych przez defekty szyn. Pochodzące z otoczenia zakłócenia, powodowane na przykład przez pompy albo generatory, mogą być filtrowane. Robimy to obecnie, gdy instalujemy i uruchamiamy system, równolegle jednak pracujemy nad tworzeniem narzędzi do automatyzacji tego procesu”.

Railjoint good and wear

Zapis podstawowej sygnatury złącza szyn w FTS umożliwia nadzór jego zużycia i w razie potrzeby wygenerowania alarmu.

Wystarczy jedno spojrzenie

Za pomocą określonych z góry interfejsów operator otrzymuje okresowe raporty albo ostrzeżenia i raporty, których odniesieniem jest ów zdefiniowany stan podstawowy. Na podstawie wykrywanych sygnatur system określa w ten sposób wskaźniki.  Na tej podstawie tworzone są analizy trendów dla pojedynczych, dziesięciometrowych segmentów infrastruktury. Używając zdefiniowanych, skonfigurowanych przez użytkownika wartości progowych można na ich podstawie tworzyć i przekazywać dalej zawiadomienia. Wskazują one zarówno typ, jaki i lokalizację zmiany. Aby przedstawić informację w postaci wizualnej, firma Frauscher dostarcza graficzny interfejs użytkownika z widokiem mapy i wykresami.Graphical user interface with map and diagrams

Pozycja podejrzanych sygnatur jest wyświetlana na tradycyjnych mapach. Wykresy słupkowe informują o ich częstotliwości. Pozwala to zdecydować o nagłej potrzebie wykonania inspekcji albo podjęcia działań.

Uczący się system

Samo wykrywanie zmian to jednak za mało. W zależności od tego, czy przejeżdżający przez daną sekcję pociąg to długi, ciężki skład towarowy czy krótki, lżejszy skład osobowy, ta sama anomalia techniczna może wytworzyć wskaźniki o zmiennej częstotliwości i różnym nasileniu. Obecnie dostępne systemy DAS nie są jeszcze w stanie klasyfikować z wystarczającą dokładnością wykrywanych zmian. Z tego powodu zespoły serwisowe analizują w fazie rozwoju i instalacji wyróżniające się elementy. Często do identyfikacji przyczyny ostrzeżenia, zaklasyfikowania zmiany i podjęcia w określonym okresie czasu koniecznego działania wystarczy inspekcja wzrokowa. Na ich podstawie system otrzymuje odpowiednie informacje zwrotne i nieustannie się uczy.

„To połączony proces”

Bardzo ważne jest, aby ta ocena i klasyfikacja były rozumiane oraz traktowane jako stały element procesu konserwacji. „Jednym z kluczowych etapów jest określenie wartości progowych oraz ustalenie wrażliwości systemu. Doświadczeni specjaliści przetwarzający powiadomienia mogą dzięki temu być współtwórcami systemu zgodnie ze stawianymi mu w rzeczywistości wymogami. Nawet w czasach postępującej cyfryzacji wiedza fachowa tych pracowników będzie stanowić w przemyśle kolejowym niezastąpioną podstawę działania. Systemy panujące nad strategiami konserwacji w oparciu o stan urządzenia muszą być tworzone w ścisłej współpracy producentów i operatorów oraz zapewniać możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu staną się narzędziami ułatwiającymi zapewnienie większej skuteczności przy równoczesnym ograniczeniu kosztów bieżących” — mówi Martin Rosenberger, podkreślając znaczenie współpracy operatorów, firm serwisowych i producentów systemów.

Close cooperation of various levels

Predykcyjne strategie konserwacji wymagają ścisłej współpracy różnych poziomów systemu infrastruktury.

Kształtuj przyszłość razem z nami

Odwiedź nas na InnoTrans 2018: hala 25, stoisko 232. Tam dowiesz się więcej o najnowszych rozwiązaniach Frauscher Tracking Solutions FTS. Spotkaj się z jednym z naszych specjalistów i omów z nim swoje oczekiwania dotyczące przyszłościowych strategii konserwacji.

Jeszcze dziś umów się na spotkanie.

Fabian Schwarz

Fabian Schwarz

06.09.2018

Technologie | Aplikacje

1329 słów

9 czas czytania

Nowe podejście: prezentacja rozwiązań z zakresu konserwacji w oparciu o stan urządzenia na targach InnoTrans 2018 Nowe podejście: prezentacja rozwiązań z zakresu konserwacji w oparciu o stan urządzenia na targach InnoTrans 2018 Nowe podejście: prezentacja rozwiązań z zakresu konserwacji w oparciu o stan urządzenia na targach InnoTrans 2018 Nowe podejście: prezentacja rozwiązań z zakresu konserwacji w oparciu o stan urządzenia na targach InnoTrans 2018 Nowe podejście: prezentacja rozwiązań z zakresu konserwacji w oparciu o stan urządzenia na targach InnoTrans 2018

Powiązane artukuły

Pociąg na włóknie szklanym

Technologie

Pociąg na włóknie szklanym

Kevin Tribble | 27.02.2018 | 1165 słów | 8 czas czytania

Dostępne rozwiązania pokazują, że technologia włókna szklanego będzie miała w przyszłości istotny wpływ na przemysł kolejowy. Kevin Tribble z działu FTS Product Management w firmie Frauscher przewiduje losy poszczególnych rozwiązań wykrywania pociągów.

Czytaj więcej
Omówienie przyszłości śledzenia

Rynki

Omówienie przyszłości śledzenia

Fabian Schwarz | 23.10.2017 | 1209 słów | 9 czas czytania

Czwarte Wheel Detection Forum ustanowiło nowy poziom dla tego już dobrze znanego wydarzenia branżowego. W dniach 4-6 października w Wiedniu zgromadzili się integratorzy systemów, operatorzy, producenci, przedstawiciele nauki i innych zainteresowanych stowarzyszeń, aby omówić najnowsze trendy i innowacje w zakresie śledzenia pociągu i powiązanych technologii. 262 uczestników z 36 krajów wysłuchało ponad 20 przemówień i prezentacji oraz wzięło udział w ciekawych dyskusjach.

Czytaj więcej
Kontrola komponentów pociągu i torów

Aplikacje

Kontrola komponentów pociągu i torów

Mayank Tripathi | 04.09.2016 | 614 słów | 5 czas czytania

Jedyne rozwiązanie dla pociągów i szlaków: Rozwiązanie Frauscher Tracking Solutions FTS łączy technologię DAS i systemy wykrywania kół w jeden wydajny całościowy system. Otwiera on nowe możliwości nadzorowania również złożonych sieci torów.

Czytaj więcej
Frauscher Tracking Solutions FTS

Technologie

Frauscher Tracking Solutions FTS

Christian Pucher | 02.09.2016 | 783 słów | 6 czas czytania

To, co najlepsze z dwóch światów: Połączenie technologii Frauscher Acoustic Sensing FAS z licznikami osi i systemami wykrywania kół stwarza nowe możliwości dla kolei.

Czytaj więcej